Urmărește-ne pe Facebook

Сamera de odihna

IMAGINI Foto


Anul nou-2019

IMAGINI Foto


Victorie prin Istorie


Andrei Ioniţă - moldoveanul de la X-Factor, invitat la liceul nostru

IMAGINI


Atelierul de lucru Innovation Camp implementat de către Junior Achievement Moldova

IMAGINI


Balul bobocilor 2018!

IMAGINI FOTO


27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România

La 27 martie 1918 a fost convocat Sfatul Țării, care a votat Unirea Basarabiei cu România. Astfel, Basarabia a devenit prima provincie cu populație majoritar românească aflată până atunci sub dominație străină care s-a unit cu România. După aceasta, în același an, 1918, și Bucovina, și Transilvania au proclamat unirea cu Țara-mamă. În acest context în Liceul Teoretic „Evrika” a avut loc un careu festiv dedicat evenimentului.


 

27 martie 2017

Aviz

 

Se anunţă înscrierea elevilor în   clasa I pentru anul de studii  2017-2018

 

Prima etapă de înscriere în clasa I

1 aprilie- 19 iunie –  Depunerea, completarea actelor de înscriere în clasa I.

20 – 21 iunie –        Confirmarea înscrierii copiilor în clasa I

 

A doua etapă de înscriere în clasa I

01 – 24 august    Înscrierea  tuturor copiilor care vor împlini vîrsta de 7 ani pînă la

                            începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie şcolarizaţi.

25  august-         Validarea şi afişarea listei finale a copiilor  înscrişi în clasa I.


 

Lista actelor necesare pentru înscrierea copiilor în clasa I:

1. Cererea părinţilor ori a reprezentanţilor legali ai acestora;

2. Buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal (copie);

3. Certificatul de naștere al copilului (copie);

4. Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere – extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011);

5. 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm);

6. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.


 

4 februarie 2017

Întîlnirea cu absolvenții-2017

În mod tradiţional, în prima zi de sâmbătă a lunii februarie, şcolile şi liceele din Moldova îşi aşteaptă absolvenţii. Este Întîlnirea cu Absolvenţii. Este un minunat prilej de întîlnire a tuturor celor care, cândva, au fost elevi, cu profesorii – cei care, pe parcursul anilor, le-au îndemnat paşii prin labirintul cunoştinţelor. Această frumoasă sărbatoare a avut loc și în liceul nostru.Elevii claselor a XI-a îndrumați de dirigintele lor au dat dovadă de ospitalitate și au cules sfaturi prețioase pentru viitor.

16 ianuarie 2017

Omagiu Poetului

Pe 16 ianuarie, în incinta Liceului Teoretic ,,Evrika'' a avut loc un recital de poezii, consacrat omagiatului Mihai Eminescu, de la naşterea căruia s-au împlinit 167 de ani. La măsură au participat elevii cercului „Poezis'' îndrumați de profesoarele de limbă română d.Valentina Petrenco și d.Ala Turbal. Profesorii şi elevii au creat o atmosferă plăcută.

ECHIPA MANAGERIALĂ

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ

ORAR

CONSILIUL ELEVILOR

PSIHOLOG ŞCOLAR

Contacteaza-ne

0037355521665