Urmărește-ne pe Facebook

ACTIVITATEA COMISIEI


PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI, ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018.

Tema de cercetare: Formarea competențelor transdisciplinare în cadrul ariilor: Limbă și comunicare și Educație socioumanistică. Formarea vorbitorului cult de limba română

  Activitatea metodică eficientă – cerință a pedagogului modern:
 • elaborarea planificării eficiente și funcționale, conform curricula școlară;
 • experimentarea noilor tehnologii de activizare a potențialului creativ al elevilor;
 • formarea competențelor lingvistice și lingvoculturologice ca instrument de comunicare.

  AUGUST

  Ședința organizatorică:

 • Aprobarea planului de activitate a comisiei metodice discipline socioumanistice pentru anul de studii 2017-2018;
 • Coordonarea proiectelor de lungă durată a membrilor comisiei pentru anul de studii 2017-2018 la disciplinele: limba și literatura română,limba engleză, limba franceză,istorie, geografie, educație civică;
 • NOIEMBRIE

 • Analiza și aprobarea planului de desfășurare a sărbătorii Holloween în liceu
 • Testarea iniţială. Interpretarea rezultatelor și indicarea modalităţilor de remediere a deficienţelor.
 • Comunicare: „Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici”
 • DECEMBRIE

 • Comunicare: „Modalități de formare/dezvoltare a competențelor de comunicare prin utilizarea TIC -ului”
 • Proiectarea activităţilor pentru zilele „MihaiEminescu”
 • Tezele semestriale: analiza SWOT Analiza și aprobarea planului de desfășurare a activității:„Масленица- смысл, история и традиции”
 • Alcătuirea planului de desfășurare a săptămânii limbii române cu genericul: Chipul lui Ștefan cel Mare în literatură (Anul 2018 – Anul Ștefan cel Mare)
 • MARTIE

 • Comunicare :„ Dezvoltarea competenței de comunicare orală în cadrul lecției de limbă engleză”
 • Discutarea și aprobarea planului de desfășurare a seminarului raional la limba română
 • Săptămâna istoriei și geografiei
 • MAI

 • Atelier de lucru: „ Коммуникативно-ценностный подход к овладению русского языка как цель формирования нравственной воспитанности”
 • Bilanțul activității comisiei


ECHIPA MANAGERIALĂ

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ

ORAR

CONSILIUL ELEVILOR

PSIHOLOG ŞCOLAR

Contacteaza-ne

0037355521665