Urmărește-ne pe Facebook

ACTIVITATEA COMISIEI


PLANUL DE ACTIVITATE, ANUL ŞCOLAR 2017-2018

  AUGUST

 • Darea de seamă privind activitatea comisiei metodice în anul de studii 2016-2017.
 • Întocmirea planului de lucru a comisiei metodice în anul de învățământ 2017-2018.
 • SEPTEMBRIE

 • Coordonarea proiectării didactice de lungă durată a membrilor comisiei pentru semestru I.
 • Întocmirea planului de desfășurare a săptămânii disciplinelor estetice și dexterități.
 • NOIEMBRIE

 • Comunicare ,,Promovarea valorilor culturii naționale în cadrul orelor de educație muzicală.”
 • Atelier de lucru. ,,Evaluarea criterială prin descriptorii.
 • Analiza activităților: ,,Ziua mondială a muzicii”, ,,Toamna de aur” .
 • DECEMBRIE

 • Comunicare: "Educația fizică la școlarii de vârstă mică."
 • Validarea rezultatelor pentru semestru I.
 • Coordonarea proiectării didactice de lungă durată pentru semestru II.
 • Aprobarea testelor pentru concursurile școlare.
 • MARTIE

 • Comunicare: "Familiarizarea preșcolarilor cu natura."
 • Comunicare: "Metode și tehnici didactice aplicate pentru optimizarea dezvoltării calculului mental la elevii claselor primare."
 • Analiza orelor cu public prezentate în cadrul decadei măiestriei pedagogice.
 • Întocmirea planului de desfășurare a săptămânii claselor primare și a educației fizice.
 • MAI

 • Analiza desfășurării activităților didactice în cadrul săptămânii claselor primare și a educației fizice.
 • Validarea rezultatelor probelor de evaluare desfășurate în semestrul II în clasele I-III și a testării naționale.


ECHIPA MANAGERIALĂ

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

BIBLIOTECA ŞCOLARĂ

ORAR

CONSILIUL ELEVILOR

PSIHOLOG ŞCOLAR

Contacteaza-ne

0037355521665